2οι Παγκρήτιοι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης: Έγκριση και Τελικό Πρόγραμμα

Στα σχετικά έγγραφα παρακάτω μπορείτε να βρείτε: Το έγγραφο για την έγκριση διεξαγωγής των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Το έγγραφο

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 12 έως 16 Φεβρουαρίου 2018. Αυτή

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών 12-16 Φεβρουαρίου 2018 Ηράκλειο Κρήτης Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Επισκέψεις στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών 12-16 Φεβρουαρίου 2018 Ηράκλειο Κρήτης Επίσκεψη στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου όπου

Περισσότερα

Συμπληρωματική προκήρυξη μίας (1) θέσης Νηπιαγωγού του Αγγλόφωνου Τμήματος Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

Οδηγίες για την ορθή υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της με αριθμ. 227951/Η2/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΔ44653ΠΣ-769) προκήρυξης της ΔΙΠΟΔΕ του

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο