Άδειες

Οι αιτήσεις αδειών θα πρέπει να στέλνονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με διαβιβαστικό στην υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή των δικαιολογητικών λόγω της φύσης της άδειας, τότε και μόνο θα προσκομίζονται με την επιστροφή του υπαλλήλου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Προκειμένου για κανονικές άδειες θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 5 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξη της άδειας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 347 294

Είναι επίσης διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο