Απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης πίνακα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία

Περισσότερα

Απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού κατά φθίνουσα σειρά πίνακα υποψηφίων για πλήρωση της θέσης του Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία

Περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ (ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Κ.-ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προηγούμενη Δημοσίευση: Νοε 8, 2021 11:39

Περισσότερα

Συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “DIMAS – Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” την Παρασκευή 3/12/2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης οργανώνει συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 “DIMAS – Digital Marketing in

Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

Επί του συνημμένου πινάκα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 23/11/21 έως 25/11/21. Οι

Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

Επί του συνημμένου πινάκα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 23/11/21 έως 25/11/21. Οι

Περισσότερα

Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης Immerse Horizon 2020 από 15 έως 20 Νοεμβρίου 2021

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη σημασία της ένταξης μαθητών προσφύγων και μεταναστών στη σχολική πραγματικότητα. Λίγο πριν την έναρξη της συλλογής

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο