ΠΔΕ Κρήτης

Πληροφορίες για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, έχει την έδρα της στο Ηράκλειο, και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει υπό την εποπτεία της περίπου 1.100 σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα 866 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 234 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (117 γυμνάσια, 74 λύκεια, 43 επαγγελματικές σχολές). Στην περιφέρεια της Κρήτης, διδάσκουν περίπου 12500 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (6460 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 5985 στη Δευτεροβάθμια) και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανέρχεται περίπου στις 100.000 (54065 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 44487 στη Δευτεροβάθμια). Από τον Απρίλιο του 2019 Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι ο Εμμανουήλ Καρτσωνάκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο