«1ος Παγκρήτιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας για μαθητές/-τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για το σχολικό έτος 2022-2023»

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συν/να έγγραφα

Περισσότερα

 «Αναμορφωμένος  Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων» ​

  Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Επί των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολή αιτήσεων, ένσταση από την Τετάρτη 18

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. γ) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21), όπως ισχύει, στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και Λασιθίου.

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21) στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21) στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου

Περισσότερα

14-12-22 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023.

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο