Τηλέφωνα & Email Υπηρεσίας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4727/2020 καταργείται από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).
Η αποστολή εγγράφων στην Υπηρεσία μας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κεντρικό Email Υπηρεσίας: mail@kritis.pde.sch.gr

 

Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Καρτσωνάκης Εμμανουήλ Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 2810302440, 2810 302451 dntis@kritis.pde.sch.gr
Βελημβασάκη Μαρία Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή 2810302440, 2810 302451 dntis@kritis.pde.sch.gr

press@kritis.pde.sch.gr

mathiteiakr@kritis.pde.sch.gr

Γιανναδάκη Μαρία Μαθητεία στα ΕΠΑΛ – Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή 2810 302457 mathiteiakr@kritis.pde.sch.gr
Θεολογίτης Όμηρος
Μεταβολές Σχολικών μονάδων Δ/θμιας – Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Δ/θμιας – Παιδαγωγικά θέματα Δ/θμιας – Γραμματεία Περιφερειακού Δ/ντή 2810 302455 dntis@kritis.pde.sch.gr

Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Ανδρεαδάκη Βάλια Διευθύντρια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης 2810 302448 proistamen@kritis.pde.sch.gr

ΤΜΗΜΑ Α΄ – Διοικητικών Υποθέσεων

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Λαμπρίδου Κατερίνα Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων – Οικονομικά – Μισθοδοσία – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Οργάνωση Εξετάσεων/Διαγωνισμών 2810 347288 misthodosia@kritis.pde.sch.gr
Βουράκη Ερριέτα Αναπληρώτρια Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Διαχείριση θεμάτων υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 2810 347281 euprogrammes@kritis.pde.sch.gr
Κουρμπέλη Δήμητρα
Διαχείριση θεμάτων υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Euroscola 2810 347292 euroscola@kritis.pde.sch.gr
Παχιαδάκης Νεκτάριος
Μετακινήσεις Σχολείων – Ταχυδρομείο – Απεργίες/Καταλήψεις 2810 302446 sxol-metak@kritis.pde.sch.gr
Καραγιάννη Ελένη Μετακινήσεις Σχολείων – Οργάνωση Εξετάσεων/Διαγωνισμών – Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Ίδρυση/Άδειες λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων 2810 302446 sxol-metak@kritis.pde.sch.gr
Κουτσουδάκη Κατερίνα Εκπαιδευτικά Θέματα Π/θμιας Εκπ/σης – Μεταβολές Σχολικών μονάδων Π/θμιας – Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Π/θμιας 2810 302458 ss-a-thmias@kritis.pde.sch.gr
Στουμπίδης Κωνσταντίνος Ιθαγένεια – Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση αλληλογραφίας – Ταχυδρομείο – Απεργίες/Καταλήψεις 2810 302445 ithageneia@kritis.pde.sch.gr

sxol-metak@kritis.pde.sch.gr

Μαλανδράκης Κοσμάς Παιδαγωγικά θέματα Δ/θμιας – Εγκρίσεις Μετακινήσεων – Κενά ΟΠΣΥΔ – Ίδρυση/Άδειες λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων – Ενισχυτική 2810 347295 ss-b-thmias@kritis.pde.sch.gr
Κρουσταλίδου Σίσι
Παιδαγωγικά θέματα Π/θμιας – Μεταβολές Σχολ. Μονάδων Π/θμιας 2810 347298 ss-a-thmias@kritis.pde.sch.gr
Ρεϊζόγλου Κυριακή
Παιδαγωγικά θέματα Δ/θμιας – Διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας – Ιθαγένεια – Απεργίες/Καταλήψεις 2810 347289 ss-b-thmias@kritis.pde.sch.gr

ΤΜΗΜΑ Β΄ – Οικονομικών Υποθέσεων

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Σταυρακάκης Μανώλης Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικών Υποθέσεων – Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας – Μισθολογικά Κλιμάκια – Σχολικοί Αγώνες (Λοιπές Δαπάνες) – Παραγγελίες/Προσφορές/Συμβάσεις – Κτιριολογικό ΠΔΕ 2810 302442 yoikthem@kritis.pde.sch.gr

sep@kritis.pde.sch.gr

Τζερνιαδάκης Θανάσης Εγκρίσεις & Οικονομικά Μετακινήσεων στελεχών/εκπαιδευτικών/διοικ.υπαλλήλων – Σχολικοί Αγώνες 2810 347283 oikonomiko@kritis.pde.sch.gr
Βασιλάκης Νίκος Μισθοδοσία Αναπληρωτών – Καταχωριστής ΕΣΠΑ – Διαχείριση Προγραμμάτων Μισθοδοσίας – Μισθολογικά Κλιμάκια – Δαπάνες σχολικών αγώνων 2810 347291 anaplirotes-espa@kritis.pde.sch.gr

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – Προσωπικού

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Δασκαλάκη Ελευθερία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού – Γραμματέας Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. Κρήτης – Μεταθέσεις/Αποσπάσεις μονίμων ΕΕΠ των ΚΕΣΥ – Διοικητικό προσωπικό (υπηρεσιακή κατάσταση/προϋπηρεσία/μεταπτυχιακά) 2810 302459 avathmia@kritis.pde.sch.gr
Βλαχοδήμος Δημήτρης Δ/ντές Σχολικών Μονάδων – Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου – Άδειες – Προαγωγές Εκπαιδευτικών – Πειραματικά Σχολεία – Συνταξιοδοτικά 2810 347280 stelexikritis@kritis.pde.sch.gr
Ματθαίου Φωφώ Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης, Άδειες (χορήγηση/εγκρίσεις/καταχώριση στο myschool) 2810 302449 dioikthem@kritis.pde.sch.gr
Μαθιουδάκη Μαρία Ειδική Αγωγή – Αναπληρωτές Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 2810 302452 spedu@kritis.pde.sch.gr
Τσεκούρα Αλεξάνδρα Έλεγχος γνησιότητας – Αγωγές ΕΕΠ – ΕΒΠ – Οργανικά/Λειτουργικά κενά ΕΕΠ/ΕΒΠ 2810 347296 spedu@kritis.pde.sch.gr
Σεργάκη Μαίρη Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κρήτης – Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2810 302443 bvathmia@kritis.pde.sch.gr
Φουντουλάκη Μαρία Ειδική Αγωγή – Αναπληρωτές Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.(Προϋπηρεσίες/Μεταπτυχιακά/Άδειες Ιδιωτικού Έργου) – Γραμματεία ΠΥΣΕΕΠ 2810 347294 spedu@kritis.pde.sch.gr
Γενιτσαρίδου Καλλιόπη
Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας – Υπηρεσιακές μεταβολές, Οργανικά/λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ 2810 347282 spedu@kritis.pde.sch.gr
Ραμουτσάκη Ιωάννα
Ειδική Αγωγή – Αναπληρωτές Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 2810 302452 spedu@kritis.pde.sch.gr
Σημαιοφορίδου Παναγιώτα
Γραμματεία Προϊσταμένης Δ/νσης – Οριστικές μεταβολές ΕΕΠ – ΕΒΠ 2810 302450 proistamen@kritis.pde.sch.gr

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Τζαγκαράκης Λευτέρης Προϊστάμενος του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Διαχείριση Συστημάτων & Δικτύων, Ανάπτυξη/Συντήρηση e-protocol, Διαύγεια, Ιστοσελίδα, Μητρώο Ψηφιακών Υποδομών, Υποστήριξη χρηστών 2810 347287 it@kritis.pde.sch.gr
Βασιλειάδη Αργυρώ Κεντρικό Email – Οργανικά κενά Εκπαιδευτικών – Λειτουργικά Κενά Αναπληρωτών- Αποσπάσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών σε Φορείς, Αποσπάσεις ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων(ΣΕΠ)- Απογραφή – Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις -Βελτιώσεις – Ενημέρωση της Ιστοσελίδας 2810 347290 michan@kritis.pde.sch.gr
Κοντογιάννης Βασίλης Συντήρηση Δικτύων & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – Υποστήριξη χρηστών – Ανάπτυξη λογισμικού & e-protocol, Ενημέρωση Ιστοσελίδας – Email 2810 347287 it@kritis.pde.sch.gr
Χανιωτάκης Γιάννης Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών ΠΔΕ, Ενημέρωση Ιστοσελίδας 2810 302456 pdekritisweb@kritis.pde.sch.gr

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Θεοδοσάκη Καλλιόπη Προϊσταμένη Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Νομική υποστήριξη της Π.Δ.Ε. Κρήτης – Γραμματεία Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου – Καταγγελίες πολιτών 2810 302453 nomikiypost@kritis.pde.sch.gr
Χαλκιαδάκη Ελίζα Νομική υποστήριξη της Π.Δ.Ε. Κρήτης – Γραμματεία Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου – Καταγγελίες πολιτών nomikiypost@kritis.pde.sch.gr

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αρετάκη Κωνσταντίνα 2810347285 seprosfyges@kritis.pde.sch.gr