Τηλέφωνα & Email Υπηρεσίας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4727/2020 καταργείται από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).
Η αποστολή εγγράφων στην Υπηρεσία μας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κεντρικό Email Υπηρεσίας: mail@kritis.pde.sch.gr

 

 

Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
Ονοματεπώνυμο Καθήκον Τηλέφωνο E-mail
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 2810302440 dntis@kritis.pde.sch.gr
ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή – Γραμματεία ΔΕΔΑ 2810302451 dntis@kritis.pde.sch.gr
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Παιδαγωγικά Θέματα Δ/θμιας 2810302457 mathiteiakr@kritis.pde.sch.gr
Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Καθήκον Τηλέφωνο E-mail
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Διευθύντρια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης – Πρόεδρος ΠΥΣΔΙΠ 2810302448 proistamen@kritis.pde.sch.gr
ΤΜΗΜΑ Α΄ – Διοικητικών Υποθέσεων
Ονοματεπώνυμο Καθήκον Τηλέφωνο E-mail
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Οργάνωση, διεξαγωγή και συντονισμός κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών – Μισθοδοσία / Μισθολογικά Κλιμάκια Μονίμων- Απογραφή μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου 2810347288 misthodosia@kritis.pde.sch.gr
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2810347285 euprogrammes@kritis.pde.sch.gr
ΒΟΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ Αναπληρώτρια Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 2810347281 euprogrammes@kritis.pde.sch.gr
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κοινοβουλευτικός έλεγχος – Αποτελέσματα self – test – Tμήματα ΕΞΑΕ 2810302454 ss-b-thmias@kritis.pde.sch.gr
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Οργάνωση, διεξαγωγή και συντονισμός κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών (Καλλιτεχνικό -Μουσικά – Πρότυπα Σχολεία – Εξετάσεις ΚΠγ – Πιστοποιητικό Ιθαγένειας) – Παιδαγωγικά Θέματα Δ/θμιας – Ενισχυτική Διδασκαλία 2810302446 sxol-metak@kritis.pde.sch.gr
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας
– Euroscola – Έκδοση βεβαιώσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων
2810347292 euroscola@kritis.pde.sch.gr
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Παιδαγωγικά Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΖΕΠ – Β’ Ξένη Γλώσσα – Αναπληρώτρια γραμματέας επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών 2810302458 ss-a-thmias@kritis.pde.sch.gr
ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Παιδαγωγικά Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Θέματα ίδρυσης και αδειών λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων – Εγκρίσεις Μετακινήσεων Μαθητών Εκτός Χωροταξικής Κατανομής – Euroscola 2810347298 ss-a-thmias@kritis.pde.sch.gr
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Παιδαγωγικά Θέματα Δ/θμιας – Μεταβολές Σχολικών μονάδων Δ/θμιας – Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Δ/θμιας – Ενισχυτική Διδασκαλία 2810347295 ss-b-thmias@kritis.pde.sch.gr
ΣΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρωτοκόλλο – Αρχείο- Διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας – Ταχυδρομείο – Έκδοση πιστοποιητικών φοίτησης Ιθαγένεια – Κτιριακά – Απεργίες – Καταλήψεις 2810302445 ithageneia@kritis.pde.sch.gr
ΤΜΗΜΑ Β΄ – Οικονομικών Υποθέσεων
Ονοματεπώνυμο Καθήκον Τηλέφωνο E-mail
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σύνταξη Προϋπολογισμού – Παρακολούθηση ΚΑΕ, Αποφάσεις Ανάληψης/Ανάκλησης Υποχρέωσης, Μεταφορές – Απολογισμός Σ.Ε.Π. / Πράξεις Καταλογισμού – Υπερωρίες υπαλλήλων ΠΔΕ – Υπερωρίες εκπαιδευτικών ΣΕΠ – Επιχορηγήσεις ΣΕΠ & Εκκλησιαστικού Χανίων – Οικονομικά Σχολικών Αγώνων – Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 2810302442 yoikthem@kritis.pde.sch.gr
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Καταχώριση Οικονομικών Στοιχείων στο portal του Γ.Λ.Κ. – Καταχώρηση και Παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας καθώς και αποστολή στοιχείων για portal Δαπάνες-Πληρωμές – Ανάρτηση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού – Πληρωμή Πάγιων εξόδων (Λογαριασμοί, Μισθώματα) – Παραγγελίες, Προσφορές, Αναθέσεις – Συμβάσεις, Σύστημα Προμηθεύς, πληρωμές όλων των υπηρεσιών και του πάγιου εξοπλισμού της υπηρεσίας 2810347289 oikonomiko2@kritis.pde.sch.gr
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καταχωριστής ΕΣΠΑ – Διαχείριση Προγραμμάτων Μισθοδοσίας /Α.Π.Δ./ΜΚ Αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ/Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας – Παραγγελίες, Προσφορές, Αναθέσεις – Συμβάσεις, Σύστημα Προμηθεύς, πληρωμές των προμηθειών της υπηρεσίας (πλην του πάγιου εξοπλισμού) – Επικουρία μισθοδοσίας εκπαιδευτικών Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας 2810347291 anaplirotes-espa@kritis.pde.sch.gr
ΤΖΕΡΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εγκρίσεις / Οικονομικά μετακινήσεων – Μισθοδοσία ιδιωτών – μονίμων Σχολικών Αγώνων – Α.Π.Δ. Σχολικών Αγώνων – Δαπάνες Εκκλησιαστικού Σχολείου Χανίων – Δαπάνες γρ. ύλης ΚΠγ 2810347283 oikonomiko@kritis.pde.sch.gr
ΤΜΗΜΑ Γ΄ – Προσωπικού
Ονοματεπώνυμο Καθήκον Τηλέφωνο E-mail
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ – Αναπληρώτρια γραμματέας ΑΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΕΕΠ – Υπηρεσιακή κατάσταση και μεταβολές διοικητικού προσωπικού – Αναγνώριση μεταπτυχιακών και προϋπηρεσίας διοικητικού προσωπικού – Συγκρότηση – τροποποίηση συγκρότησης ΠΥΣΔΙΠ- Αξιολόγηση προσωπικού – Κινητικότητα – Θέματα προσωπικού ιδιωτικής εκπαίδευσης 2810302459 avathmia@kritis.pde.sch.gr
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γραμματέας Επιτροπής Π.Ε.Π.Π.Σ – Γραμματέας Επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού (ΕΣΚ) – Διευθυντές Εκπαίδευσης – Διευθυντές/Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων – Επόπτες -Προϊστάμενοι (Επιλογή, τοποθέτηση, αναπλήρωση) – Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου/Δεύτερη απασχόληση στο δημόσιο σε Στελέχη Εκπαίδευσης – Προαγωγές εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε – Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας , Πρακτικά ανάληψης υπηρεσίας – Συνταξιοδοτικά- Έκδοση αποφάσεων λύσης υπαλληλικής σχέσης – Σύνταξη παρουσιολογίου 2810347280 stelexikritis@kritis.pde.sch.gr
ΔΟΛΑΨΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας – Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Ψηφιακό αρχείο 2810302455 sep@kritis.pde.sch.gr
ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ Αναπληρωτές – Ωρομίσθιοι ΕΕΠ/ΕΒΠ (Τοποθέτηση, απόλυση, τήρηση αρχείου πράξεων ΕΣΠΑ) – Δημιουργία ομάδων για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς – Στήριξη μαθητών από ΕΒΠ και Σχολικό Νοσηλευτή – Συγκροτήσεις Τροποποιήσεις Αποφάσεων Σ.Δ.Ε.Υ. / Ε.Δ.Υ. – Καταχώριση και έγκριση αδειών στο myschool 2810347299 spedu@kritis.pde.sch.gr
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΘΕΟΝΥΜΦΗ Γραμματέας ΑΠΥΣΠΕ – Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών ΑΠΥΣΠΕ – Αναπληρώτρια γραμματέας ΑΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΙΠ – Συγκροτήσεις – Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων Π.Ε (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ) – Χορήγηση αδειών (κανονικές, αναρρωτικές, υπηρεσιακές, συνδικαλιστικές, άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης . Παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές) 2810302449 dioikthem@kritis.pde.sch.gr
ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γραμματέας ΑΠΥΣΔΕ – Αναπληρωτής γραμματέας επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών – Διαθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε – Συγκροτήσεις/Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων Δ.Ε (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ) / Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών ΑΠΥΣΔΕ / Συνταξιοδοτικά- Έκδοση αποφάσεων λύσης υπαλληλικής σχέσης / Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου/Δεύτερη απασχόληση στο δημόσιο σε Στελέχη Εκπαίδευσης 2810302443 bvathmia@kritis.pde.sch.gr
ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Οργανικά – Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών – ΟΠΣΥΔ – Μεταθέσεις ΕΕΠ των ΚΕΣΥ – Αναπληρωτές/Ωρομίσθιοι ΕΕΠ/ΕΒΠ (Τοποθέτηση, απόλυση, τήρηση αρχείου πράξεων ΕΣΠΑ) 2810302452 spedu@kritis.pde.sch.gr
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γραμματεία Προϊσταμένης Δ/νσης – Τήρηση Προσωπικών Μητρώων Προσωπικού Π.Δ.Ε – Οριστικές μεταβολές ΕΕΠ/ΕΒΠ – Έκδοση πιστοποιητικών βεβαιώσεων υπαλλήλων Π.Δ.Ε 2810302450 proistamen@kritis.pde.sch.gr
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας – Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις υπηρέτησης – Τήρηση Προσωπικών Μητρώων Προσωπικού Π.Δ.Ε – Διευθυντές Εκπαίδευσης – Διευθυντές/Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων – Επόπτες/Προϊστάμενοι (Επιλογή, τοποθέτηση, αναπλήρωση) – Προαγωγές εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε – Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας , Πρακτικά ανάληψης υπηρεσίας – Πλάνο προγραμματισμού αδειών 2810347282 sep@kritis.pde.sch.gr
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Οργανικά / Λειτουργικά κενά ΕΕΠ/ΕΒΠ – Αναπληρωτές/Ωρομίσθιοι ΕΕΠ/ΕΒΠ (Τοποθέτηση, απόλυση, τήρηση αρχείου πράξεων ΕΣΠΑ) – Αγωγές ΕΕΠ – ΕΒΠ – ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, Εκκρεμοδικίες 2810347296 spedu@kritis.pde.sch.gr
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ – Αναγνώριση προϋπηρεσιών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων ΕΕΠ-ΕΒΠ – Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε ΕΕΠ/ΕΒΠ – Προαγωγές ΕΕΠ/ΕΒΠ – Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στο ΠΥΣΕΕΠ – Συγκρότηση – ανασυγκρότηση ΠΥΣΕΕΠ – Αποσπάσεις μονίμων ΕΕΠ 2810347294 spedu@kritis.pde.sch.gr
ΤΜΗΜΑ Δ΄ – Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Ονοματεπώνυμο Καθήκον Τηλέφωνο E-mail
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Συντήρηση δικτύου & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – Συντήρηση ιστοσελίδας – ΟΔΕ Διαύγεια – Μητρώο Ψηφιακών Υποδομών – Συντήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου – Επόπτης ΚΣΗΔΕ – Διαχειριστής Ψηφιακών Πιστοποιητικών ΚΣΗΔΕ – Τεχνική Υποστήριξη Ψηφιακής υπογραφής «ΕΡΜΗΣ» – Υποστήριξη Τηλεφωνικού Κέντρου – Συντήρηση Βλαβοληπτικού – Υποστήριξη χρηστών 2810347297 it@kritis.pde.sch.gr
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΡΓΥΡΩ Χειρισμός Κεντρικού e-mail – Επόπτης ΚΣΗΔΕ – Διαχειριστής Ψηφιακών Πιστοποιητικών – Αναρτήσεις ιστοσελίδας – Διαχείριση Αναλωσίμων – Τεχνική Υποστήριξη MySchool – Συντήρηση e-rantevou – Υποστήριξη χρηστών – Οργανικά / Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών, ΟΠΣΥΔ – Αποσπάσεις, Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2810347290 michan@kritis.pde.sch.gr
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συντήρηση δικτύου & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – Ανάπτυξη λογισμικού – Συντήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου – Συντήρηση εφαρμογών ΜΚ, Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ – Διαχειριστής ΣΗΔΕ – Αποστολή ομαδικής αλληλογραφίας – Υποστήριξη στατιστικών – Οργάνωση και υποστήριξη Τηλεδιασκέψεων – Συντήρηση Συστήματος Τήρησης Ηλεκτρονικού Αρχείου – Συντήρηση λογαριασμών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας της Υπηρεσίας – Υποστήριξη χρηστών 2810347287 it@kritis.pde.sch.gr
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διαχειριστής ΣΗΔΕ – Ανάπτυξη λογισμικού – Συντήρηση Συστήματος Τήρησης Ηλεκτρονικού Αρχείου – Υποστήριξη στατιστικών – Υποστήριξη τηλεργασίας – Τεχνική Υποστήριξη MySchool – Υποστήριξη χρηστών 2810347286 pdekritisweb@kritis.pde.sch.gr
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Καθήκον Τηλέφωνο E-mail
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Νομική υποστήριξη προς τις υπηρεσίες της ΠΔΕ Κρήτης – της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης – των μονομελών και συλλογικών οργάνων, που υπάγονται στην Π.Δ.Ε. Κρήτης, σε θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων – Νομική υποστήριξη της Π.Δ.Ε. Κρήτης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου – Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν νομικά θέματα ή χρήζουν ερμηνείας του Νόμου – καταγγελίες πολιτών ενώπιον της Π.Δ.Ε Κρήτης – Σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων απόψεων της διοίκησης στα αρμόδια Δικαστήρια και στις Ανεξάρτητες Αρχές. Απαντήσεις – απόψεις της διοίκησης ΠΔΕ ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων – Γραμματεία των Α’ και Β’ τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Κρήτης. (Γραμματέας Θεοδοσάκη Καλλιόπη, Α΄ αναπληρώτρια Γραμματέας Χαλκιαδάκη Ελένη) 2810302453 nomikiypost@kritis.pde.sch.gr
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Νομική υποστήριξη προς τις υπηρεσίες της ΠΔΕ Κρήτης – της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης – των μονομελών και συλλογικών οργάνων, που υπάγονται στην Π.Δ.Ε. Κρήτης, σε θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων – Νομική υποστήριξη της Π.Δ.Ε. Κρήτης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου – Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν νομικά θέματα ή χρήζουν ερμηνείας του Νόμου – καταγγελίες πολιτών ενώπιον της Π.Δ.Ε Κρήτης – Σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων απόψεων της διοίκησης στα αρμόδια Δικαστήρια και στις Ανεξάρτητες Αρχές. Απαντήσεις – απόψεις της διοίκησης ΠΔΕ ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων – Γραμματεία των Α’ και Β’ τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Κρήτης. (Γραμματέας Θεοδοσάκη Καλλιόπη, Α΄ αναπληρώτρια Γραμματέας Χαλκιαδάκη Ελένη) 2810347293 nomikiypost@kritis.pde.sch.gr
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων
Ονοματεπώνυμο Καθήκον Τηλέφωνο E-mail
ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 2810246407 seprosfyges@kritis.pde.sch.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο