Πρόγραμμα KEEP-ON: Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών
12-16 Φεβρουαρίου 2018
Ηράκλειο Κρήτης

Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα παραδοτέα IO3 – Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο και ΙΟ4 – Επαγγελματική Εργαλειοθήκη, ώστε να γίνει εξάσκηση στο παραχθέν υλικό και στην υλοποίηση των προτεινόμενων μεθόδων στην τάξη, πριν ξεκινήσει η επίσημη πιλοτική εκπαίδευση σε κάθε χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα KEEP-ON Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αποφυγή της σχολικής διαρροής των μεταναστών θα βρείτε στη σελίδα του προγράμματος keepon-project.eu/el/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο