Ηλεκτρονικές υπηρεσίες


Ηλεκτρονική έκδοση Υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης μέσω της Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης


Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα των διαθέσιμων αιτήσεων που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας.

Οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν στόχο την υποβοήθηση της διαδικασίας έκδοσης βεβαιώσεων για τις οποίες είναι αρμόδια η Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν την έκδοση αντίστοιχων βεβαιώσεων παρακαλούνται να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που τηρείται ο ατομικός τους φάκελος.


Υπηρεσίες για εποπτευόμενους φορείς


Πολίτες

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο