ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 6ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Περισσότερα

Απόφαση έγκρισης για την κατ ́ εξαίρεση λειτουργία τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων για την περίοδο 2021-2022 από τον Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ

Περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 13517/09-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021- 2022 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 12528/22-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021- 2022 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η τροποποίηση αφορά την αφαίρεση της παραγράφου που αναφέρεται στο χρονικό όριο όπου εδύναντο να υπογραφούν οι

Περισσότερα

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2021-2022 στην ΠΔΕ Κρήτης, για τα επαρκή στα οποία ανέλαβαν υπηρεσία αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 157016/Ε1/2-12-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερα

Απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης πίνακα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία

Περισσότερα

Απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού κατά φθίνουσα σειρά πίνακα υποψηφίων για πλήρωση της θέσης του Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία

Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

Επί του συνημμένου πινάκα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 23/11/21 έως 25/11/21. Οι

Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

Επί του συνημμένου πινάκα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 23/11/21 έως 25/11/21. Οι

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο