Εγκρίσεις μετακίνησης

Για την εφαρμογή υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων (Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β΄ 1638)) επισκεφθείτε τη διεύθυνση kmd.ggde.gr.

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο