Πρόγραμμα KEEP-ON: Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 12 έως 16 Φεβρουαρίου 2018. Αυτή η επιμορφωτική δράση στόχευε στην εκπαίδευση του προσωπικού των εταίρων πάνω στις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τη γνώση κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών με τις ομάδες-στόχο.

Το βασικό περιεχόμενο της ανάπτυξης δεξιοτήτων ήταν:

  • Το Πρόγραμμα Κατάρτισης στην πρόληψη της διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση (IO2).
  • Το Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο KEEP ON: καινοτόμες παιδαγωγικές μεθοδολογίες για την πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση (IO3).
  • Η Επαγγελματική Εργαλειοθήκη KEEP ON για την πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών (IO4) η οποία και θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την εφαρμογή και την αξιολόγηση στην πιλοτική φάση.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα KEEP-ON Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αποφυγή της σχολικής διαρροής των μεταναστών θα βρείτε στη σελίδα του προγράμματος keepon-project.eu/el/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο