Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Μοριοδότησης και Επικουρικού Πίνακα Επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά, υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή για τη θέση Διευθυντή/ντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Διευθυντή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, την

Περισσότερα

Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Μοριοδότησης και Επικουρικού Πίνακα Επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά, υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή για τη θέση Υποδιευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Περισσότερα

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Μοριοδότησης για τη θέση του/της Διευθυντή/ντρίας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Διευθυντή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, καταρτίστηκε

Περισσότερα

Κατάρτιση προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης αντικειμενικών κριτηρίων υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Περισσότερα

Κατάρτιση προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης αντικειμενικών κριτηρίων υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριων Δευτεροβάθμιου κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιου κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Διευθυντή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, καταρτίστηκαν

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο