Συμμετοχή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους/τις Διευθυντές/ντριες των Ευρωπαϊκών Σχολείων

         

Περισσότερα

Πίνακας Μη Δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών και Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Φυσικών και Μη Φυσικών Ομιλητών για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, σχολικού έτους 2023-2024

Περισσότερα

Συμπληρωματική Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού διδασκαλίας Ιταλικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου 15 ωρών, του αγγλόφωνου τμήματος του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Περισσότερα

Πίνακας Μη Δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών και Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Φυσικών και Μη Φυσικών Ομιλητών για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, σχολικού έτους 2023-2024

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δυο (2) θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων και Ιταλικών) στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Περισσότερα

Συμπληρωματική Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δυο (2) θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων και Ιταλικών) για το αγγλόφωνο και ελληνόφωνο τμήμα Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024

Περισσότερα

2η Απόφαση Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΔΕ, Πλήρους Ωραρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ελληνόφωνων & αγγλόφωνων τμημάτων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023-2024

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο