Οργανόγραμμα

 

 • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
  Περιφερειακός Διευθυντής: Εμμανουήλ Καρτσωνάκης
  • Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
   Διευθύντρια: Ανδρεαδάκη Βασιλεία
   • Τμήμα Α’ Διοικητικών Υποθέσεων
    Προϊσταμένη: Λαμπρίδου Αικατερίνη
   • Τμήμα Β’ Οικονομικών Υποθέσεων
    Προϊστάμενος: Σταυρακάκης Εμμανουήλ
   • Τμήμα Γ’ Προσωπικού
    Προϊσταμένη: Δασκαλάκη Ελευθερία
    • Υπηρεσιακά συμβούλια
     • Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
     • Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
     • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
     • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)
   • Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
    Προϊστάμενος: Τζαγκαράκης Ελευθέριος
   • Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
    Προϊσταμένη: Θεοδοσάκη Πόπη
  • Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων: Τσιάρα Παρασκευή
  • Συντονίστρια ΠΔΕ Κρήτης για τη Μαθητεία ΕΠΑ.Λ.: Γιανναδάκη Μαρία
  • Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
   • Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
   • Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
    • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
    • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
    • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
    • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
  • Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
  • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
  • Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο