Πρόγραμμα KEEP-ON: Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 12 έως 16 Φεβρουαρίου 2018. Αυτή

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών 12-16 Φεβρουαρίου 2018 Ηράκλειο Κρήτης Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Επισκέψεις στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών 12-16 Φεβρουαρίου 2018 Ηράκλειο Κρήτης Επίσκεψη στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου όπου

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο