Πρόγραμμα KEEP-ON: Επισκέψεις στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών
12-16 Φεβρουαρίου 2018
Ηράκλειο Κρήτης

Επίσκεψη στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου όπου φοιτούν μετανάστες και άλλοι μαθητές μειονοτικών ομάδων και στο Εσπερινό Λύκειο Ηρακλείου όπου παρακολουθούν επίσης αντίστοιχες ομάδες μαθητών (ηλικίες +14, συμπεριλαμβανομένων πολλών ενηλίκων).

Πραγματοποιήθηκε εργαστήριο και ανταλλαγή εμπειρίας και πρακτικών με τους δασκάλους και καθηγητές.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα KEEP-ON Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αποφυγή της σχολικής διαρροής των μεταναστών θα βρείτε στη σελίδα του προγράμματος keepon-project.eu/el/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο