Πρόσκληση σε επιμορφωτικές ημερίδες για νεοδιορισθέντες μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των ΔΠΕ και ΔΔΕ Κρήτης »

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ (Άρθρο 23 παρ.1 περ. α΄& β΄ του Ν.4547/18) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ »

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 84 (Ηλεκτρονικών) ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ KAI ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 84 (Ηλεκτρονικών)ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ »