Το μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού


Ηράκλειο, 05-03-2020

6 Μαρτίου: Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού


Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο. Τα φαινόμενα βίας στις σχολικές μονάδες έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Είναι γεγονός ότι η κρίση του αξιακού συστήματος των ανθρώπινων κοινωνιών δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και τη σχολική ζωή, γιατί το σχολείο αποτελεί μέρος και μικρο-κοινωνία ενός ευρύτερου συνόλου. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη από εκφάνσεις βίας με διάφορες μορφές. Στάσεις και συμπεριφορές οικογενειακής και κοινωνικής βίας μεταφέρονται και στη σχολική ζωή, ενώ η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση μειώνονται.

Οι μαθητές πολύ συχνά διαφωνούν και έρχονται σε σύγκρουση με τους συμμαθητές τους εκφράζοντας την άποψη τους. Όμως όλο αυτό αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις όταν αναφερόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ευαισθητοποίηση όλων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των ειδικών. Απαραίτητη επομένως θεωρείται η σύμπραξη όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας, προς μία κατεύθυνση δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας προβλημάτων σχολικού εκφοβισμού, προκειμένου αυτά να αντιμετωπιστούν εν τη γενέσει τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο