Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Πρωτοβάθμιας και Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Περισσότερα

Τελικοί επικυρωμένοι αξιολογική σειρά πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών-μελών στα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των σχολικών μονάδων : 1) Κοινό ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού 66ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου και 2) Κοινό ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Περισσότερα

Αξιολογικοί κατά φθίνουσα σειρά πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών-μελών στα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των σχολικών μονάδων : 1) Κοινό ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού 66ου Νηπιαγωγείου Ηράκλειου 2) Κοινό ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο