ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ERASMUS+ ΚΑ201

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης προτίθεται να συμμετάσχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ Δράση ΚΑ201 «Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη μεταφορά καινοτομίας». Πρόκειται για προγράμματα που αποσκοπούν στο σχεδιασμό και στην πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών εργαλείων και πρακτικών οι οποίες ενισχύουν και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η ΠΔΕ Κρήτης αναγνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της Κρήτης για ενημέρωση και συμμετοχή στις δράσεις των προγραμμάτων Erasmus έχει πρόθεση να προτείνει τη συμμετοχή μιας σχολικής μονάδας ως ξεχωριστού εταίρου σε επιλεγμένα προγράμματα, στα οποία η ΠΔΕ θα συμμετέχει ως βασικός εταίρος.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα καθώς και φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα.

 

Λίστα προγραμμάτων για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η Λίστα θα ενημερώνεται όποτε θα υπάρχουν νέες προτάσεις Erasmus+ KA201 για την ΠΔΕ Κρήτης.

  1. Εκπαιδευτικές Μονάδες Π/θμιας Εκπαίδευσης

Introducing coding and robotics in primary schools: Building up a TOOL KIT with essential framework, material, resources and upskilling programmes for teachers to support the creation to Robotics Clubs in schools

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: https://goo.gl/forms/XyhA6dpPKwvDDGGa2

2. ΕΠΑΛ

FOCUS – TECH SMART IN VET

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: https://goo.gl/forms/u3AvZi4t1mipoSrp1