ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π.) ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π.) ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23(ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ) & ΠΕ30 ( ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΔΕΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, βάσει των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών-τριών Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 & ΠΕ30 σε Σχολικά

Περισσότερα

Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων(ΦΕΚ 1927/ΤΓ’/16-8-2022) και μεταταχθέντων(ΦΕΚ 1786 /Τ Γ’/27-7-2022), σε ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητας της ΠΔΕ Κρήτης μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο