Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης/τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών: α) αποσπασθέντων σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. Κρήτης για το έτος 2023-2024 (Αρ πρωτ. 82839/Ε4/24-7-2023 Υ.Α.), β) αιτούντων απόσπασης εντός περιοχής ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ διορισμού.

Περισσότερα

Απόφαση οριστικής τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που: α) έχουν διοριστεί σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΦΕΚ 1927/Τ΄Γ/16-8-2022), β) αιτούνται βελτίωσης θέσης εντός περιοχής διορισμού, γ) έχουν μεταταχθεί σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης( ΦΕΚ 1786 /Τ Γ’/27-7-2022)

Περισσότερα

Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης/τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών διοριστέων, αιτούντων βελτίωσης θέσης εντός περιοχής διορισμού και μεταταχθέντων σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π.) ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π.) ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο