Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης/τοποθέτησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών διοριστέων, αιτούντων βελτίωσης θέσης εντός περιοχής διορισμού και μεταταχθέντων σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο