Συγχαρητήριο μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης προς τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγχαρητήριο μήνυμα του Περιφερειακού Δευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο