ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π.) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 929Ι46ΜΤΛΗ-6ΧΥ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο