Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2022-2023

Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων παραίτησης 2022-2023

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο