ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Επί των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολή αιτήσεων, ένσταση από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο