Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21) στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

976046ΜΤΛΗ-Χ4Δ _ Πρόσκληση για μέλη Τ.Σ.Ε. της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο