Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21) στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου

6Χ3Ε46ΜΤΛΗ-9ΞΧ_Πρόσκληση για μέλη Τ.Σ.Ε. των Δ.Π.Ε. Ηρακλείου Λασιθίου

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο