Ανακοινοποιημένη Τροποποίηση Προκήρυξης με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Πρωτοβάθμιας και Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης»

ΨΩΕ646ΜΤΛΗ-6ΔΟ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΣΕΠ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο