Απόφαση προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων(ΦΕΚ 1927/ΤΓ’/16-8-2022) και μεταταχθέντων(ΦΕΚ 1786 /Τ Γ’/27-7-2022), σε ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητας της ΠΔΕ Κρήτης μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ_ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.6ΩΖΒ46ΜΤΛΗ-Π50
Μετάβαση στο περιεχόμενο