ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ, ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Κυρωμένος τελικός αξιολογικός πίνακας

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο