Αναμορφωμένος προσωρινός αξιολογικός κατά φθίνουσα σειρά και κλάδο/ειδικότητα πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Κρήτης, κατά το σχολικό έτος 2022-2023-Ανακοινοποίηση στο ορθό

Αναπροσαρμοσμένος προσωρινός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης_signed
Μετάβαση στο περιεχόμενο