Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες για την επιλογή εκπαιδευτικών πλήρωσης θέσεων των αγγλόφωνων τμημάτων ΠΕ και ΔΕ και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της ελληνικής, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, για το σχολικό έτος 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο