Ανάρτηση Πινάκων Μοριοδότησης και Απορριπτέων για την Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων κατά των πινάκων μοριοδότησης, 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (18-07-2022), δηλαδή μέχρι και 20-07-2022 και ώρα 15:00.
▪ Οι τυχόν ενστάσεις θα γίνονται στα γραφεία της ΠΔΕ Κρήτης ή με e-mail (mail@kritis.pde.sch.gr) και όχι με ταχυδρομείο.
▪Οι ενστάσεις θα εξεταστούν κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των προσωπικών συνεντεύξεων των υποψηφίων.
▪ Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για την ακριβή ημερομηνία και ώρα παρουσίας εκάστου ενώπιον της επιτροπής, και θα αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης http://www.pdekritis.gr

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο