Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2158/1993 (Α΄ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις»

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΓΔ ν. 21581993 (Α΄ 109) ΙΚΥ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο