Απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης πίνακα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τη Μαθητεία

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων ΔΔΕ Κρήτης για τη Μαθητεία
Μετάβαση στο περιεχόμενο