ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

Επί του συνημμένου πινάκα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 23/11/21 έως 25/11/21. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mail@kritis.pde.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο