Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχολείων και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 ή/και ομάδων ΠΕ04-ΠΕ86 προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Horizon2020 “Connect”

Connect- Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο