Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ που προσλήφθησαν σε ΣΔΕΥ αρμοδιότητας μας στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131678, κατά την Β’ φάση προσλήψεων

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο