Πρόσκληση σε επιμορφωτικές ημερίδες για νεοδιορισθέντες μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των ΔΠΕ και ΔΔΕ Κρήτης

Προσκαλούμε όλους τους νεοδιορισθέντες μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε επιμορφωτική ημερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα, βαθμίδα και ειδικότητα με θέμα: «Ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών 2021-2022» σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TPmIETL1OKxw2w8QO528Ccq3O8d7GKjZhb6Ac5EHESk/edit?usp=sharing

Μετάβαση στο περιεχόμενο