ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23(ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ) & ΠΕ30 ( ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΔΕΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, βάσει της με αρ. πρωτ. 104453/Ε4/27-8-2021 Απόφασης Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών-τριών Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 & ΠΕ30 σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) αρμοδιότητάς μας , καλεί: 

τους προσληφθέντες αναπληρωτές-τριες των προαναφερόμενων κλάδων να συμπληρώσουν την κάτωθι ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης-Τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των ΣΔΕΥ, από σήμερα 27 Αυγούστου 2021 μέχρι και Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο