ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι υποψήφιοι για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Κρήτης για το σχολικό έτος 2021-2022, θα μπορούν να δουν τον σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της συνέντευξης στο email που έχουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Κρήτης για το σχολικό έτος 2021-2022, θα μπορούν να δουν τον σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της συνέντευξης στο email που έχουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο