Τοποθέτησης Υποδιευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην κενούμενη θέση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Απόφ. τοποθ. Υποδιευθύντριας Δ.Ε. του Σ.Ε.Π. Ηρακλείου Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο