Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για την περίοδο 2021-2022 από φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Απεστάλη Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για την περίοδο 2021-2022 σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία στο Δημόσιο κατά το σχολικό έτος 2021-2022, οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. ΦΒ7/87494/Κ3/19-07-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Στο ίδιο έγγραφο παρουσιάζονται οι ειδικότητες στις οποίες θα υλοποιηθεί το Μεταλυκειακό Έτος (Παράρτημα 1), καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της Μαθητείας (Παράρτημα 2).

Η ηλεκτρονική καταχώρηση των θέσεων ξεκίνησε την Τρίτη 20/07/2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 03/09/2021 και ώρα 23:59 στον σύνδεσμο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ όπου υπάρχει αναρτημένος “Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας”. Συγχρόνως λειτουργεί helpdesk στο 2610 960361 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων Μαθητείας περιόδου 2021-2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο