Πλήρωση κενούμενης θέσης του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!
από Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 έως και την Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε. Σ.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_ΨΕΨ246ΜΤΛΗ-ΔΕΨ
Μετάβαση στο περιεχόμενο