Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προέδρων & μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους

Πρόσκληση για ΠΕΠΠΣ Ω1ΕΥ46ΜΤΛΗ-22Ι

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο