Κύρωση τελικού αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα υποψηφίων διευθυντών/ντριών της κενούμενης θέσης του Γυμνασίου Αγίων Δέκα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Μετάβαση στο περιεχόμενο