Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών/ντριών της κενούμενης θέσης του Γυμνασίου Φουρφουρά, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περ. Ενότητας Ρεθύμνης

Μετάβαση στο περιεχόμενο