Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντριών της κενούμενης θέσης του 5/θ (λειτουργικά 6/θ) Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Μετάβαση στο περιεχόμενο