Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Κρήτης-2η Περίοδος

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠΠ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ-64ΧΕ46ΜΤΛΗ-ΚΘΒ
Μετάβαση στο περιεχόμενο